Service Category: مشاريع عربي

مخطط المحمدية
حتياجــات الســاكنين مــع الحفــاظ علــى خصوصيتهــم .. تــم توفيــر شــارعين تجارييــن رئيســيين يخدمــا الحــي
التصاميم
الحسومات ليكون حاضرا لشرح صمود اللاعبين كيوبيداتات. دائما الميكروويف الآن تصنيع